top of page
278481328_3220303698205145_4950108228951661470_n.jpeg

About

VNC Technology  & Services Thailand

วี เอ็น ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส ประเทศไทย เริ่มเมื่อปี พศ 2540.
เราคือผู้คิดค้นพัฒนาผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เพื่อสุขภาพความงาม
อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงามเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจความงาม ทุกประเภท

ผู้บริหารใหญ่ 02.4.png

คุณวราวุฒิ ใจศิริ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท วี เอ็น ซี เทคโนโลยี

VNC Technology
               องค์กร เราคือผู้คิดค้นพัฒนาผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์เพื่อสุขภาพความงาม อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายเพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจความงาม ทุกประเภท พร้อมทั้งเรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเครื่องมือเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 30ปี ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานต่อยอดทางธุรกิจ อย่างยั่งยืน

VNC Technology

              เราคือ ผู้จำหน่าย เครื่องมือแพทย์ความงามและอุปกรณ์ครบวงจร เมืองไทยทั่วประเทศ และ ต่างประเทศขยายการบริการพิเศษอีกหนึ่งช่องทาง รับผลิต ในรูปแบบ Tailord Made to Order (Special CASE)

LINE_ALBUM_220420.jpg

คุณระพีพรรณ ใจศิริ
CMO
Chief Marketing Officer
กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด

ผู้บริหาร 02.3.png

คุณ ยุทธพงษ์ ใจศิริ 
COO
Chief Operating Officer
กรรมการผู้อำนวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ

VISSION

          วี เอ็น ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส เราพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสร้างธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ความงามอย่างถูกต้อง และ ได้รับเครื่องมือที่มีการการันตีถูต้องที่สำคัญเป็นนวัตกรรมจากคนไทยอย่างมีต้นทุนที่ควบคุมได้ และ สิ่งสำคัญเรามีทีมงานด้านบริการเซอร์วิสที่เชี่ยวชาญมานากว่า 30ปี คอยบริการแก่ธุรกิจของลูกค้าในทุสถานการณ์ ตลอดภายใน  24 ชม.

MISSION

วี เอ็น ซี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส เราพร้อมเป็นครอบครัวที่เราสามารถดูแลด้านงานบริการซ่อมดูแลเครื่องมืออย่างไม่หยุดนิ่ง

VNC Technology  Opportunity
        เราตระหนักเรื่องของการสร้างอาชีพเราพร้อมเปิดรับสมาชิก #AGENT CONSULTAN Business Development .(Freelance)

bottom of page